สมัครงาน

Programmer
จำนวน
1  อัตรา
ลักษณะการทำงาน
1. เพิ่มและกำหนดสิทธิ์ User ในระบบ ERP
2. เพิ่มและแก้ไข Form & Report ในระบบ ERP
3. Support การใช้งานในระบบ ERP ให้กับ User
4. วิเคราะห์และพัฒนาโปรแกรม Infor SyteLine ERP
5. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทฯ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชายหรือหญิง
2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมต่างๆ
4. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน SQL Server, การเขียนคำสั่ง SQL เป็นต้น
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ERP
6. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์
7. ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
8. สามารถมาทำงานในวันหยุดได้ในบางกรณีเมื่อมีเหตุจำเป็น
9. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อัตราเงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามประสบการณ์
วันที่ลงประกาศ
29 พฤศจิกายน 2561
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน
 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (พนักงานรายเดือน)
 
- ชุดยูนิฟอร์ม
 
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 
- รถรับส่งพนักงาน
 
- โบนัสประจำปี
 
- เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
 
- ประกันสังคม
 
- ปรับค่าจ้างประจำปี