สมัครงาน

พนักงานประกันคุณภาพ
จำนวน
1  อัตรา
ลักษณะการทำงาน
1. รวบรวมข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการจัดทำเอกสาร การจัดทำเล่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งที่ใช้ภายในและภายนอกบริษัทฯ
2. รวบรวมจัดเก็บเอกสารคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุมคุณภาพ และปลอดภัย อย่างเป็นระบบ
3. สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อนำเสนอผู้จัดการฝ่าย
4. ธุรการฝ่ายในการจัดเตรียม จัดหาทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชายหรือหญิง
2. การศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์งานด้านประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ระดับปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
5. ตาไม่บอดสี
6. ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
7. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อัตราเงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ลงประกาศ
26 ธันวาคม 2560
สวัสดิการ
- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
- ชุดฟอร์มพนักงาน
 
- วันพักผ่อนประจำปี
 
- รถรับส่งพนักงาน
 
- โบนัสประจำปี
 
- เบี้ยขยัน และอื่นๆ
 
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
จำนวน
1  อัตรา
ลักษณะการทำงาน
1. จัดทำ Standard ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสเปค รวมถึงสูตรการผลิต
2. ตรวจสอบ ทบทวน ข้อมูลจากการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ของพนักงาน QC พนักงานประกันคุณภาพ
3. ให้คำแนะนำปรึกษาการปฏิบัติงานของพนักงาน QC พนักงานประกันคุณภาพ และแก้ไขปัญหา
4. ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใช้ในบริษัทฯ รวมถึงการส่งเครื่องมือวัดสอบเทียบภายนอก
5. จัดตารางกะการทำงานให้กับพนักงาน QC ให้เพียงพอต่อการทำงานในแต่ละวัน
6. นำเสนอเป้าหมายคุณภาพของหน่วยงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชายหรือหญิง
2. การศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
3. มีใบประกาศนียบัตร ที่ผ่านการอบรมด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด
4. มีประสบการณ์ด้านคุณภาพ (ประกันคุณภาพ และควบคุมคุณภาพ) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. ตาไม่บอดสี
6. ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
7. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ถนนวัดกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อัตราเงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ลงประกาศ
26 ธันวาคม 2560
สวัสดิการ
- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
- ชุดฟอร์มพนักงาน
 
- วันพักผ่อนประจำปี
 
- รถรับส่งพนักงาน
 
- โบนัสประจำปี
 
- เบี้ยขยัน และอื่นๆ