ข่าว

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

8 กรกฎาคม 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

ตรวจประเมินระบบ SMETA จาก Intertek

ตรวจประเมินระบบ SMETA จาก Intertek

4 กรกฎาคม 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

TW เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณด้านความปลอดภัยฯ

TW เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณด้านความปลอดภัยฯ

23 เมษายน 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

สัมมนา TW Kickoff 2019

สัมมนา TW Kickoff 2019

16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

TW เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรฯ

TW เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรฯ

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด เข้าร่วม...

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและทำการฝึกซ้อมดับเพลิงแล...

25 ธันวาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

อบรมการผลิต Shrink Film

อบรมการผลิต Shrink Film

9 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

ฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

ฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

8 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพดักส์ จำกัด...

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรฯ

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรฯ

18 ตุลาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...