ข่าว

อบรมการผลิต Shrink Film

อบรมการผลิต Shrink Film

9 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

ฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

ฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

8 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพดักส์ จำกัด...

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรฯ

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรฯ

18 ตุลาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

จับสลากเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คสส. ประจำปี 2561

จับสลากเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คสส. ประจำปี 2561

17 ตุลาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

โครงการเหลือ-ขอ (CSR-DIW)

โครงการเหลือ-ขอ (CSR-DIW)

10 ตุลาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

Safety Week 2018

Safety Week 2018

3 ตุลาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

อบรมยาเสพติดให้โทษ

อบรมยาเสพติดให้โทษ

29 สิงหาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

23 สิงหาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

Refresh GMP & HACCP

Refresh GMP & HACCP

14 สิงหาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...