ข่าว

Safety Week 2019

Safety Week 2019

26 กันยายน 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

23 กันยายน 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

อบรมเทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมเทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

16 กันยายน 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

อบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

อบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

23 สิงหาคม 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

8 กรกฎาคม 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

ตรวจประเมินระบบ SMETA จาก Intertek

ตรวจประเมินระบบ SMETA จาก Intertek

4 กรกฎาคม 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

TW เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณด้านความปลอดภัยฯ

TW เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณด้านความปลอดภัยฯ

23 เมษายน 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

สัมมนา TW Kickoff 2019

สัมมนา TW Kickoff 2019

16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

TW เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรฯ

TW เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรฯ

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด เข้าร่วม...