ข่าว

CSR Activity ลอยกระทงอิ่มบุญ TW ร่วมใจ

CSR Activity ลอยกระทงอิ่มบุญ TW ร่วมใจ

11 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ทำกิจกรรม...

CSR Activity เสวนากับชุมชนกิ่งแก้ว

CSR Activity เสวนากับชุมชนกิ่งแก้ว

28 ตุลาคม 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ทำกิจกรรม...

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน

สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้...

12 พฤศจิกายน 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษา...

อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

30-31 ตุลาคม 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

Safety Week 2019

Safety Week 2019

26 กันยายน 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

23 กันยายน 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

อบรมเทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมเทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

16 กันยายน 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

อบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

อบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

23 สิงหาคม 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

8 กรกฎาคม 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...