จับสลากเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คสส. ประจำปี 2561

จับสลากเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คสส. ประจำปี 2561

17 ตุลาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ทำการจับสลากเบอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2561 ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือก จะดำรงตำแหน่งกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ไปจนถึงปี 2563