นำประเทศสู่สังคม Zero Plastic Waste

นำประเทศสู่สังคม Zero Plastic Waste

16 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด เข้าร่วมงานแถลงเจตนารมณ์ความร่วมมือ “นำประเทศสู่สังคม Zero Plastic Waste” และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์