อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

13 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด จัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการฝึกอบรมและฝึกซ้อมจาก บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น เซฟตี้ จำกัด รับรองโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน