อบรมการผลิต Shrink Film

อบรมการผลิต Shrink Film

9 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน หลักสูตร "การผลิต Shrink Film" ให้กับหน่วยงานฝ่ายขายและการตลาด, ฝ่ายการผลิต โดยมี คุณนรินทร์ ชูลิขสิทธิ์ ที่ปรึกษาของบริษัทฯ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้