อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

อบรมการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

23 สิงหาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน หลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" โดยมี อาจารย์ปุญชรัสมิ์เผ่า ศุปัญญเดชากุล วิทยากรจาก Q-FEDERATION เป็นผู้อบรมให้ความรู้ในครั้งนี้