อบรมยาเสพติดให้โทษ

อบรมยาเสพติดให้โทษ

29 สิงหาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน หลักสูตร "ยาเสพติดให้โทษ" โดยมี วิทยากรจาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เป็นผู้อบรมให้ความรู้ในครั้งนี้