โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรฯ

โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กรฯ

18 ตุลาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด เข้าร่วมรับฟัง โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กร ในวิสาหกิขขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs Happy and Productive Workplace (SHAP) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อนำไปปฏิบัติตามหลักของโครงการฯ และเพื่อจุดมุ่งหมายในการร่วมพัฒนาผลิตภาพ และสร้างองค์กรแห่งความสุขให้กับพนักงานทุกท่าน ทุกระดับ