CSR Activity กองคาราวานเพื่อการศึกษา

CSR Activity กองคาราวานเพื่อการศึกษา

4 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ได้มอบเงินและของบริจาคที่ได้รับจากการร่วมบริจาคของพนักงานในบริษัทฯ ให้กับทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และคณะ ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร บ้านอู่ลอง หมู่ 4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภายใต้โครงการ " กองคาราวานเพื่อการศึกษา โรงเรียนของหนู หนู ครั้งที่ 12 " และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม " CSR Activity บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ใส่ใจชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม " เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง... ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม