CSR Activity โครงการสอนวิชาชีพ (หลักสูตรทำขนมเค้กนึ่ง)

CSR Activity โครงการสอนวิชาชีพ (หลักสูตรทำขนมเค้กนึ่ง)

25 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ทำกิจกรรม " CSR Activity บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ใส่ใจชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม " โดยมีโครงการชื่อว่า " โครงการสอนวิชาชีพ (หลักสูตรทำขนมเค้กนึ่ง) " โดยเข้าไปสอนให้กลุ่มประชาชนในชุมชน ซอยกิ่งแก้ว 50 สามารถนำความรู้หลักสูตรทำขนมเค้กนึ่ง ไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำ การประกอบอาชีพอิสระให้กับประชาชนในชุมชน ให้มีความรู้และทักษะฝีมือในวิชาชีพ และเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง... ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม