Richland Cup 2020

Richland Cup 2020

14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล Richland Cup 2020 สี่เส้าสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอลออลสตาร์ ลาดกระบัง ซึ่งบริษัทในเครือ ริชแลนด์กรุ๊ป เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม " CSR Activity บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ใส่ใจชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อม " เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง