ข่าว

ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

16 มีนาคม 2561 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ และผู้ติดตาม บริษัท...

โครงการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวฯ

โครงการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวฯ

5 มีนาคม 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด เปิดโครงการ...

สัมมนา TW Kickoff 2018

สัมมนา TW Kickoff 2018

24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและทำการฝึกซ้อมดับเพลิงแล...

20 - 21 ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

ฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

ฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

8 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพดักส์ จำกัด...

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน

17 ตุลาคม 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์...

TW เข้ารับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นฯ และใบรับรองมาตรฐานการป้องกันยาเสพติดฯ

TW เข้ารับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นฯ...

13 กันยายน 2560 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

ฝึกอบรมสุดยอดนักขายเชิงรุก

ฝึกอบรมสุดยอดนักขายเชิงรุก

28 สิงหาคม 2560 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

TW เข้ารับรางวัล CSR-DIW AWARD 2017

TW เข้ารับรางวัล CSR-DIW AWARD 2017

17 สิงหาคม 2560 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...