ข่าว

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและทำการฝึกซ้อมดับเพลิงแล...

20 - 21 ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

ฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

ฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล

8 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพดักส์ จำกัด...

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน

17 ตุลาคม 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์...

TW เข้ารับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นฯ และใบรับรองมาตรฐานการป้องกันยาเสพติดฯ

TW เข้ารับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นฯ...

13 กันยายน 2560 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

ฝึกอบรมสุดยอดนักขายเชิงรุก

ฝึกอบรมสุดยอดนักขายเชิงรุก

28 สิงหาคม 2560 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

TW เข้ารับรางวัล CSR-DIW AWARD 2017

TW เข้ารับรางวัล CSR-DIW AWARD 2017

17 สิงหาคม 2560 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

ตรวจประเมินจากลูกค้า Nipponpaint

ตรวจประเมินจากลูกค้า Nipponpaint

27 กรกฎาคม 2560 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

มอบรางวัลประกวดภาพวาด TW ร่วมใจสำนึกความปลอดภัย ลดการใช้พลังงาน และดูแลสิ่งแวดล้อม

มอบรางวัลประกวดภาพวาด TW ร่วมใจสำนึกความปลอดภัย...

26 กรกฎาคม 2560 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

ผู้ตรวจประเมินผู้ขายรายใหม่

ผู้ตรวจประเมินผู้ขายรายใหม่

18 กรกฎาคม 2560 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...