ข่าว

ตรวจประเมินระบบ  GMP และ HACCP จาก Intertek

ตรวจประเมินระบบ GMP และ HACCP จาก Intertek

12 พฤษภาคม 2560 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด...

มอบผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก แก่มูลนิธิอัลเกาษัร

มอบผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก แก่มูลนิธิอัลเกาษัร

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก...

ตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองระบบ ISO 9001 : 2015

ตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองระบบ ISO 9001 : 2015

ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 บริษัท ไทยเวิลด์แวร์โพลีโพรดักส์จำกัด...

HACCP plan and Risk assessment for BRC IOP Training Course By SGS (Thailand) Limited

HACCP plan and Risk assessment for BRC IOP...

การอบรม HACCP plan and Risk assessment for BRC IOP Training Course...

ตรวจหาสารเสพติด

ตรวจหาสารเสพติด

บริษัทฯ ขอขอบคุณอำเภอบางพลีและ อสม....

ขอมอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก แก่มูลนิธิอัลเกาษัร

ขอมอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก แก่มูลนิธิอัลเกาษัร

บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ขอมอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก...

การตรวจติดตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553

การตรวจติดตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553

เพื่อทำให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน...

มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4

มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4

มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว...เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน...

ไทยเวิลด์แวร์ได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย ประจำปี 2558

ไทยเวิลด์แวร์ได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย...

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 นายสมรักษ์ อังคาร...