สมัครงาน
     บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในตำแหน่งว่างของบริษัทฯ ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถหลายๆ ด้าน
ถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความชำนาญในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญมาร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน

       • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน พร้อมแนบสำเนาวุฒิการศึกษา  ส่งกลับมายัง   Email : yureet@thaiworldware.com และ suleeratt@thaiworldware.com

                          แบบฟอร์มใบสมัครงาน (.docx) 
                          แบบฟอร์มใบสมัครงาน (.pdf)


       • สมัครงานผ่านเว็บไซต์ www.jobthai.com

       • สมัครงานด้วยตนเองที่

                      บริษัท ไทยเวิลด์แวร์ โพลีโพรดักส์ จำกัด เลขที่ 53/3 หมู่ 4 ถ.วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540      คลิกเพื่อดูแผนที่              
                      ติดต่อ
 แผนกบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  โทรศัพท์ 086-3787514 หรือ 0-2312-4244-7 ต่อ 11, โทรสาร 0-2312-4241-2