ผลงานของเรา

กิจกรรม “Supplier Road Show

กิจกรรม “Supplier Road Show"
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลคู่ค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ โดยมีการบริหารและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จากนอกนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทคู่ค้า โดยเข้าร่วมกิจกรรม

“Supplier Road Show” ของบริษัท วันไทยอุตสาหกรรม จำกัด โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง

Dsc 0245

Dsc 0245

Dsc 0238

Dsc 0238

Dsc 0234

Dsc 0234

Dsc 0236

Dsc 0236

Dsc 0227

Dsc 0227

Dsc 0164

Dsc 0164

Dsc 0175

Dsc 0175

Dsc 0144

Dsc 0144

Dsc 0113

Dsc 0113

Dsc 0130

Dsc 0130

Dsc 0032

Dsc 0032

Dsc 0023

Dsc 0023

Dsc 0019

Dsc 0019

Dsc 0011

Dsc 0011

Dsc 0010

Dsc 0010