ผลงานของเรา

กิจกรรม TW SUPERHEROS KICK OFF 2016

กิจกรรม TW SUPERHEROS KICK OFF จัดขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ณ ภูเจ้าอัมพวารีสอร์ท อีกทั้งยังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโครงการ อัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ ได้ชมการเคี่ยวน้ำตาลแบบดั้งเดิมโบราณเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หาชมได้ยาก

Dsc 0382

Dsc 0382

Dsc 0037

Dsc 0037

Dsc 0013

Dsc 0013

2

2

Dsc 0246

Dsc 0246

Dsc 0073

Dsc 0073

1

1

Dsc 0145

Dsc 0145

Dsc 0121

Dsc 0121

Dsc 0151

Dsc 0151

Dsc 0343

Dsc 0343

Dsc 0338

Dsc 0338

Dsc 0164

Dsc 0164

Dsc 0160

Dsc 0160

Dsc 0157

Dsc 0157

Dsc 0203

Dsc 0203

Dsc 0239

Dsc 0239

Dsc 0234

Dsc 0234

Dsc 0385

Dsc 0385

Dsc 0390

Dsc 0390