GETQUOTE

ผลิตภัณฑ์

ช้อน ส้อมแบบแพ็ค

ตัวอย่างสินค้าฉลากเปลี่ยนสี

ตัวอย่างสินค้า Wrap Around 3

ตัวอย่างสินค้า Wrap Around 2

ตัวอย่างสินค้า Wrap Around 1

ฉลากฟิล์มหด

ฉลากล่องหน

ฉลากปิดฝาแก้ว

ฟิล์มหด สำหรับแพ็คสินค้าหลายๆ ชิ้น

ช้อนสั้นพลาสติก

ช้อนชงกาแฟ

ช้อนไอศกรีม

C-500 ถ้วยพลาสติกขนาด 500 ml.

C-120 ถ้วยพลาสติกขนาด 120 ml.

C-1000 ถ้วยพลาสติกขนาด 1000 ml.

B2-800 กล่องพลาสติกขนาด 800 ml.

B2-650 กล่องพลาสติกขนาด 6500 ml.

B2-1000 กล่องพลาสติกขนาด 100 ml.

B1-750 กล่องพลาสติกขนาด 750 ml.

B1-500 กล่องพลาสติกขนาด 500 ml.

B1-1000 กล่องพลาสติกขนาด 750 ml.

แก้วพลาสติกขนาด 22 oz.

แก้วพลาสติกขนาด 16 oz.

ส้อมพับพลาสติก

ช้อนพับพลาสติก

6109 ช้อนสั้นพลาสติก

6108 ช้อนสั้นพลาสติก

554 ช้อนพลาสติก

552 มีดพลาสติก

111 ส้อมพลาสติก

112 มีดพลาสติก

117 ช้อนไอศครีมพลาสติก

551 ซ้อมพลาสติก

553 ช้อนพลาสติก

113 ช้อนพลาสติก

C-500 ถ้วยพลาสติกแบบย่อยสลายได้

C-1000 ถ้วยพลาสติกแบบย่อยสลายได้

แก้ว 22 oz แบบย่อยสลายได้

แก้ว 16 oz แบบย่อยสลายได้