สินค้า

ชื่อสินค้า :ผลิตงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก
รายละเอียด :
ผลิตงานฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า (Injection Moulding)
  • ออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และโมลด์กับลูกค้า
  • สร้างและดูแลรักษาโมลด์ให้กับลูกค้า
  • ผลิตชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติกทุกชนิด

 

 

แกลเลอรี่