สินค้า

ชื่อสินค้า :ผลิตภัณฑ์กล่องบรรจุอาหารพลาสติก
รายละเอียด :
ผลิตภัณฑ์พลาสติกภายใต้เครื่องหมายการค้า “ก้านตอง”

รหัสสินค้า

1. B1-500
7. C1-120
2. B1-750
8. C1-150
3. B1-1000
9. C1-650
4. B2-650
10. C2-500
5. B2-800
11. C2-1000
6. B2-1000
แกลเลอรี่