สินค้า

ชื่อสินค้า :ผลิตภัณฑ์ช้อน/ส้อม/มีดพลาสติก
รายละเอียด :
ผลิตภัณฑ์พลาสติกภายใต้เครื่องหมายการค้า “ก้านตอง”

รหัสสินค้า

1. รุ่น 111
16. รุ่น 331
2. รุ่น 112
17. รุ่น 332
3. รุ่น 113
18. รุ่น 333
4. รุ่น 116
19. รุ่น 441
5. รุ่น 117
20. รุ่น 442
6. รุ่น 225
21. รุ่น 443
7. รุ่น 226
22. รุ่น 551
8. รุ่น 6108
23. รุ่น 552
9. รุ่น 6109
24. รุ่น 553
10. รุ่น 113 (สีใส)
25. รุ่น 554
11. รุ่น 111 (สีใส)
26. รุ่น 113 (สีใส)
12. รุ่น 118 (สี)
27. รุ่น 111 (สีใส)
13. รุ่น 228 (สี)
28. รุ่น 118 (สี)
14. รุ่น 221
29. รุ่น 228 (สี)
15. รุ่น 223
แกลเลอรี่